οφέλλω

οφέλλω
(I)
ὀφέλλω (Α)
(επικ. και αρκαδ. τ.) βλ. οφείλω.
————————
(II)
ὀφέλλω (Α)
1. αυξάνω, μεγαλώνω, υψώνω, επιτείνω («οὐ γάρ τις κείνῳ ἐναλίγκια κύματ' ὀφέλλει... πόρος», Διον. Περ.)
2. δίνω τιμή, τιμώ («πεδίον σὺν θεῶν ὀφέλλειν», Πίνδ.).
[ΕΤΥΜΟΛ. Αβέβαιης ετυμολ. Το ρ. ὀφέλλω (< *οφέλ-) συνδέεται πιθ. με αρμ. aweli, y-awel- «προσθέτω, αυξάνω», arawel «πλέον, περισσότερο» (< ΙΕ ρίζα *obhel-). Αν η σύνδεση αυτή ευσταθεί, τότε θα πρέπει να αποδοθεί στη λ. ὄφελος η αρχική σημ. «αύξηση, επαύξηση» και να συνδεθεί η λ. με το μυκην. opero «όφελος από χρηματικό λογαριασμό», οπότε και τα ρ. ὀφείλω και ὀφέλλω, σύμφωνα με την άποψη αυτή, θα έχουν κοινή προέλευση. Η άποψη, τέλος, ότι το ομηρ. ὄφελος και το μυκην. opero είναι απλά ομώνυμα φαίνεται λιγότερο πιθανή].
————————
(III)
ὀφέλλω (Α)
σαρώνω, σκουπίζω.
[ΕΤΥΜΟΛ. Το ρ. συνδέεται με το αρμ. awelum «σκουπίζω, σαρώνω»].

Dictionary of Greek. 2013.

Игры ⚽ Поможем сделать НИР

Look at other dictionaries:

  • ὀφέλλω — IG aor subj act 1st sg ὀφέλλω IG pres subj act 1st sg ὀφέλλω IG pres ind act 1st sg …   Greek morphological index (Ελληνική μορφολογικούς δείκτες)

  • Ὀφέλλω — Ὀφέλλας masc gen sg (attic epic doric ionic aeolic) …   Greek morphological index (Ελληνική μορφολογικούς δείκτες)

  • ὀφέλλετε — ὀφέλλω IG aor imperat act 2nd pl ὀφέλλω IG pres imperat act 2nd pl ὀφέλλω IG pres ind act 2nd pl ὀφέλλω IG aor ind act 2nd pl (homeric ionic) ὀφέλλω IG imperf ind act 2nd pl (homeric ionic) …   Greek morphological index (Ελληνική μορφολογικούς δείκτες)

  • ὀφέλλῃ — ὀφέλλω IG aor subj mp 2nd sg ὀφέλλω IG aor subj act 3rd sg ὀφέλλω IG pres subj mp 2nd sg ὀφέλλω IG pres ind mp 2nd sg ὀφέλλω IG pres subj act 3rd sg …   Greek morphological index (Ελληνική μορφολογικούς δείκτες)

  • ὀφελλόμενον — ὀφέλλω IG aor part mid masc acc sg ὀφέλλω IG aor part mid neut nom/voc/acc sg ὀφέλλω IG pres part mp masc acc sg ὀφέλλω IG pres part mp neut nom/voc/acc sg …   Greek morphological index (Ελληνική μορφολογικούς δείκτες)

  • ὄφελλε — ὀφέλλω IG aor imperat act 2nd sg ὀφέλλω IG pres imperat act 2nd sg ὀφέλλω IG aor ind act 3rd sg (homeric ionic) ὀφέλλω IG imperf ind act 3rd sg (homeric ionic) …   Greek morphological index (Ελληνική μορφολογικούς δείκτες)

  • ὄφελλον — ὀφέλλω IG aor ind act 3rd pl (homeric ionic) ὀφέλλω IG aor ind act 1st sg (homeric ionic) ὀφέλλω IG imperf ind act 3rd pl (homeric ionic) ὀφέλλω IG imperf ind act 1st sg (homeric ionic) …   Greek morphological index (Ελληνική μορφολογικούς δείκτες)

  • ὤφελλον — ὀφέλλω IG aor ind act 3rd pl ὀφέλλω IG aor ind act 1st sg ὀφέλλω IG imperf ind act 3rd pl ὀφέλλω IG imperf ind act 1st sg …   Greek morphological index (Ελληνική μορφολογικούς δείκτες)

  • ὀφέλλομεν — ὀφέλλω IG pres ind act 1st pl ὀφέλλω IG aor ind act 1st pl (homeric ionic) ὀφέλλω IG imperf ind act 1st pl (homeric ionic) …   Greek morphological index (Ελληνική μορφολογικούς δείκτες)

  • ὀφέλλου — ὀφέλλω IG pres imperat mp 2nd sg (attic epic doric) ὀφέλλω IG aor ind mid 2nd sg (attic epic doric) ὀφέλλω IG imperf ind mp 2nd sg (attic epic doric) …   Greek morphological index (Ελληνική μορφολογικούς δείκτες)

Share the article and excerpts

Direct link
Do a right-click on the link above
and select “Copy Link”